Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Det är i mellanrummen det sker

Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, i samtal med Eddy Nehls, docent i etnologi, 9 maj, 2019

 

 

Samtalsformen är uppskattad. Poddar där vi kan lyssna på personer som delar sina livserfarenheter med varandra är populära, liksom tv-program med liknande upplägg. Det pratas också allt mer om hur viktigt det är med samtal. Alltfler föreläsningar och seminarier lyfter samtal som en viktig del i att bevara demokratin.

 

Vad är det då som är så speciellt med samtalsformen? Jag fick tag på forskaren Eddy Nehls som forskar om kultur i allmänhet och samtal i synnerhet. Och fick själv ett spännande samtal om samtal.

 

- Samtal handlar om att skapa värdefulla mellanrum. Det är ju i mellanrummen mellan människor som det sker något spännande, menar Nehls. För att få till dessa mellanrum krävs dock både människors tid och närvaro. Och vår tid och närvaro till samtal har hård konkurrens av andra medier. Därmed konkurreras också mellanrummen ut.

 

Det här är egentligen inte någon oväntad utveckling. Nehls påpekar att när vi är i våra tydliga roller (som exempelvis kund, användare, utförare eller beställare) så blir det enkelt, det finns givna format att förhålla sig till. Ett öppet, sökande samtal är något helt annat. Det är oförutsägbart och komplext. Det kräver därmed mer av varje medverkande, både i ansträngning och i mod. Evolutionärt har våra hjärnor premierat det enkla.

 

Ett nytt samtal är också ett gemensamt sökande efter kunskap, menar Nehls. Men det är inte information vi framför allt får ut ur ett samtal. Inte heller fakta. Kunskap om en annan människa och dennes perspektiv, erfarenheter och tankar är något annat. Lika viktigt, men ofta bortglömt som kunskap och inte lika högt värderat som information eller fakta.

 

Dessa och andra tankar som jag och Eddy Nehls bollar i vårt samtal får mig att efteråt fundera över hur vi kan göra det krävande lite enklare. Hur vi kan värdera kunskap genom samtal lite högre. Och hur fler kan lockas in i samtal som skapar nya mellanrum, inte nöja sig med att lyssna på andras?

 

TILLBAKA