Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Föreningen LärOlika

Den ideella föreningen LärOlika är organisationen som håller i de LärOlika programmen.


Bakgrunden är att LärOlika startades upp 2014 som en verksamhet inom Tällberg Foundation och Fryshuset, med projektstöd från Postkodlotteriet fram till 2016. I januari 2017 tog den ideella föreningen LärOlika över och driver verksamheten vidare – förhoppningsvis lång tid framöver!

 

Föreningen har som ändamål att verka för ömsesidigt respektfulla möten och samtal mellan människor från olika delar av samhället, framför allt i formen av LärOlika-möten. All verksamhet som bedrivs av föreningen utgår från alla människors lika värde. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Bland annat detta står att läsa i föreningens stadgar.

 

Styrelsen består under 2017 av följande ledamöter: Alexander Crawford, Bo Sundmark, Cecilia Nordström, Dona Hariri, Karin Bruce, Yasin Ahmed.

 

Medlemskap

Bli medlem genom att betala in VALFRI summa till bg 5098-9300, eller swisha till 123 683 63 99. En inbetalning, från 1kr, tillsammans med ditt namn och email adress innebär medlemskap för innevarande år.

 

Genom att bli medlem i föreningen LärOlika stödjer du verksamheten på följande sätt:
- Din medlemsavgift bidrar till att finansiera framtida LärOlika möten
- Som medlem har du rösträtt i årsmötet och därmed möjlighet att påverka föreningens verksamhet och inriktning
- Det stöd som du genom medlemskap visar LärOlika skapar trovärdighet, tex när vi söker finansiering på annat håll.

 

Genom medlemsavgifter hoppas vi kunna finansiera en del av kostnaderna för att driva LärOlika. Den totala kostnaden för att genomföra LärOlika, uppdelat per deltagare, är ca 5 000 kr. Mat- och materialkostnaden per deltagare är ca 450 kr.

 

Annat stöd till verksamheten

Det går naturligtvis bra att ge ett bidrag till föreningen, utan att bli medlem. Märk då betalningen med "Bidrag".

 

Den som vill betala en frivillig kursavgift efter sitt deltagande i LärOlika är också välkommen att göra så. Kontakta oss på info@larolika.se så skickar vi en faktura!