Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Information för deltagare Stockholm

Varje LärOlika program samlar upp till 50 personer i sex olika möten. Gruppens deltagare kommer från vitt skilda delar av Stockholm. Genom samtal, utmaningar och reflektioner hoppas vi gemensamt utveckla nya ideer, ta fram verktyg för förändringsarbete, få aha-upplevelser och nya insikter, och bredda alla deltagares nätverk. Varje deltagare bekostar själv resan till och från mötena (SL-taxa), inga andra kostnader tillkommer. 

Just nu presenteras inte något program på denna sida. Om du fått en inbjudan så finns mer information om det aktuella programmet på anmälningssidan på Simple Signup.