Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Möten

Alla LärOlika möten handlar om samtal mellan deltagare som har olika bakgrunder och erfarenheter. Varje deltagare kommer med sin nyfikenhet, erfarenhet och vilja att lära av andra. Alla deltar på lika villkor, ingen betalar någon avgift.

 

Veckoträffar

Under våren håller vi ett kort LärOlika-träff varje tisdag förmiddag kl 10-10.30! Alla är välkomna till reflektioner om tillvaron just nu, helgen som varit och veckan som kommer.

Detta är en chans till nya samtal för dig som söker ett annat sammanhang än ditt jobb, eller för dig som kanske på grund av pandemin saknar sammanhang. Eller för dig som bara vill pausa med en halvtimmes olika perspektiv!

Det är ingen anmälan till detta, här är länken till nästa möte!

 

Kurser (samtalsserier)

Under våren 2021 arrangerar vi kortare digitala kurser (samtalsserier) på viktiga teman, för gemensamt lärande från olika perspektiv. Stort och smått, roligt och allvarligt. Varje kurs består av tre träffar med olika vinklar på kursens tema och utrymme för alla att dela erfarenheter och lärdomar med varandra. Du är välkommen!

 

Under mars-april höll vi vår första kurs, om påverkan. Härnäst kommer:

 

Maj-juni: En kurs om livsval och karriär!

Inspireras och fundera tillsammans kring olika möjliga livsval, karriärer och att ändra dessa. Vi diskuterar frågor som: Går det att byta karriärsval? Hur? Vad är en hållbar livsstil? Hur kan vi lägga livspusslen på nya sätt?


Kursträffarna är onsdagarna 19 maj, 26 maj och 2 juni, kl 19-20.30
Du får mest ut av kursen om du är med alla tre gånger.


Deltagande är gratis. Anmäl dig HÄR

 

Utomhusträff i juni!

Boka in den 17 juni kl 17-19 för en utomhusträff i Stockholm - givet att det är ok att resa och träffas i grupp då. Anmäl dig HÄR

 

Fysiska kurser

Under 2020-21 pausar vi våra fysiska LärOlika-kurser, som vi hållit sedan 2014. Vi kör igång så snart det åter blir möjligt att träffas i grupper och resa utan restriktioner. Dessa LärOlika-kurser består av fem möten på olika platser (i Stockholm respektive Göteborg), och samlar en grupp om totalt ca 20 deltagare med olika bakgrunder. Alla deltar på lika villkor, ingen betalar någon avgift. Varje kursträff består av samtal och mellan deltagarna - vi har inga föreläsningar. Några av de områden som tas upp under programmet är: värderingar, makt, kreativitet, samhällsutveckling och utmaningar.

 

Gör en intresseanmälan här om du vill få mer information eller delta!