Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Möten

Alla LärOlika möten handlar om samtal mellan deltagare som har olika bakgrunder och erfarenheter. Varje deltagare kommer med sin nyfikenhet, erfarenhet och vilja att lära av andra. Alla deltar på lika villkor, ingen betalar någon avgift.

 

Under 2020 höll vi flera träffar på distans, och det fortsätter vi med under 2021.

Datum och tider för de kommande träffarna är:

9 februari – möte på distans kl 17-18

15 mars – möte på distans kl 17-18

12 april - möte på distans kl 17-18


Klicka på ett av datumen för att anmäla dig till det mötet!

 

Grunden i LärOlika är kurser, som vi hållit sedan 2014. Under 2020-21 pausar vi dessa kurser pga corona.


Varje LärOlika-kurs består av fem möten på olika platser i staden, och samlar en grupp om totalt ca 20 deltagare med olika bakgrunder. Alla deltar på lika villkor, ingen betalar någon avgift. Varje kursträff består av samtal och mellan deltagarna - vi har inga föreläsningar. Några av de områden som tas upp under programmet är: värderingar, makt, kreativitet, samhällsutveckling och utmaningar.

Gör en intresseanmälan här om du vill få mer information eller delta!