Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Vad är LärOlika?

LärOlika är både en unik utbildning och ett ledarprogram som varje deltagare lämnar med bredare nätverk, nya insikter och nya kunskaper. Varje kurs består av fem-sex möten på olika platser i en stad, och samlar en grupp om totalt ca 30 sinsemellan mycket olika deltagare. Alla deltar på lika villkor, ingen betalar någon avgift.

Mötena under varje kurs bygger på samtal och praktiska övningar mellan deltagarna. Vi vill att varje deltagare kommer med sin nyfikenhet, erfarenhet och vilja att lära av andra. Några av de områden som tas upp under programmet är: värderingar, makt, kreativitet, samhällsutveckling och framtidsspaning.