Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Vad är LärOlika möten?

Vi bjuder in till unika lärresor som varje deltagare lämnar med bredare nätverk, nya insikter och nya kunskaper.
Varje program består av fem-sex möten på olika platser i en stad, och samlar en grupp om totalt ca 30-40 sinsemellan mycket olika deltagare.

Mötena under programmet bygger på dialoger och praktiska övningar mellan deltagarna. Vi vill att varje deltagare kommer med sin nyfikenhet, erfarenhet och vilja att lära av andra. Några av de områden som tas upp under programmet är: värderingar, makt, kreativitet, samhällsutveckling och framtidsspaning.

LärOlika enligt några deltagare:

”prestigelösa möten för öppna samtal med människor som jag i vanliga fall inte delar tankar med”

”ett spännande sätt att träffa intressanta människor med olika kompetens och erfarenheter”

”en möjlighet att förstå mer av min egen berättelse genom att lyssna till andra”

”Min värld har blivit större”

”Jag lärde mig att se bortom mina övertygelser”

”Tänk vad mycket jag har att dela med mig av”

”Att i olika samtal med olika personer från olika platser få vidga perspektiv och insikter är bara vansinnigt bra!”

(citaten kommer från deltagare i LärOlika möten, som i sin vardag ofta kallas för (eller kallar sig själva) bankchef, polis, tjuv, från civilsamhället, entreprenör, konsult eller journalist)