Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter med syfte att informera om och erbjuda deltagande i olika typer av LärOlika möten.


Kontaktuppgifter till personer som deltagit i LärOlika möten behålls i databas för att fortsätta kontakten med tidigare deltagare.

 

Övrig information som personer själva delger till organisationen behålls i databas i max tre år efter deltagande i LärOlika-kurs eller i tre år efter intresseanmälan om kontakt därefter upphör.

 

För medlemmar i föreningen LärOlika behålls information om namn, mail, datum för medlemskap i upp till tre år efter senaste medlemskapsåret.


Namn och kontaktuppgifter lämnas till samarbetspartner då detta krävs för möten. I de fall en samarbetspartner behöver få ytterligare personuppgifter lämnas detta med medgivande från de personer det gäller.


Fotografier och namn på deltagare presenteras i LärOlikas egna kanaler i informationsspridningssyfte. Fotografier kan delges samarbetspartners eller media.


Inga personuppgifter eller bilder säljs till tredje part.


Varje person har möjlighet att begära ut information om sina personuppgifter eller begära att få dem strukna ur LärOlika-register. För att stryka eller ändra uppgifter, maila info@larolika.se.