Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Reflektioner

LärOlika handlar om möten och samtal. Sedan starten 2014 har vi skapat tiotusentals samtal mellan människor som annars kanske aldrig skulle träffas. Samtal som i sin tur genererar nya tankar, möjligheter - och utmaningar. Här delar både medarbetare och deltagare från LärOlika med sig av olika reflektioner - i egna texter och i intervjuer. Personernas tankar och åsikter är deras egna, de representerar inte LärOlika eller någon annan organisation eller grupp.

 

Komplettera ditt godisätande – och scrollande!

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 11 januari, 2019

 

 

Sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet är miljöer där det är alltför lätt att sprida eller nås av otrevligheter. Och är samtidigt miljöer där vi uppdaterar oss om vänner och får underhållning eller förströelse. Som många har svårt att slita sig från.

 

Det är som godis. Det är onyttigt, men väldigt gott.

 

Många debatter har handlat om hur trollen på sociala medier kan stoppas, hur de stora företagen ska regleras, hur vi användare ska bli mer medvetna konsumenter.

 

Återigen som godis. Godis ska inte innehålla farliga ingredienser, godisproducenter har vissa regler att förhålla sig till, och vi godisätare borde kolla upp vad det vi äter innehåller. När diskussionen handlar om godis pratar vi också om alternativen. Att det är ok att äta lite godis om vi också äter frukt och grönsaker.

 

Kanske kan vi också börja resonera mer i termer om att vår användning av sociala medier kan funka bra i mindre doser, så länge vi kompletterar. Kompletterar med verkliga samtal.

 

Om vi kompletterar det lättsmälta och söta scrollandet och lajkandet med de lite mer krävande – fiberrika – riktiga samtalen så får vi en mer balanserad interaktions-diet.

 

I sociala media kommunicerar vi lätt med helt främmande personer, tar del av berättelser från människor vi aldrig varit i kontakt med. Vi kommenterar eller får kommentarer av folk vi inte har koll på. I detta finns både det söta och det ohälsosamma.

 

Kan vi då komplettera interaktionerna på sociala medier med riktiga sociala interaktioner – fysiska möten - med människor som vi inte känner? Ju mer vi fastnar i olika grupper i sociala media desto viktigare blir de fysiska samtalen med riktiga människor som inte är i just våra grupper på Facebook.

 

Varför är då de samtalen viktiga? Samtalsklimatet när du sitter mitt emot en annan människa, är något annat än när du sitter vid din skärm. Troll försvinner i mötet. Väldigt få tar till de grövsta orden om andra människor när de pratar med dem. Istället finns goda förutsättningar att skarpa formuleringar byts ut till nyfikenhet.

 

Så, vad göra? Komplettera ditt scrollande! Sök upp en människa du inte pratat med! Eller ta hjälp av en organisation som skapar förutsättningar för sådana möten. LärOlika är en sådan organisation – det finns många andra också*

--

* Andra verksamheter som skapar möten och samtal är bla
IM/DuO Stockholm

Welcome
Kompisbyrån
Invitationsdepartementet
Svenska med baby

Kompis Sverige

Nema Problema

 

---

 

Ett unikt upplägg?

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 9 december 2018

 

 

Det finns många mötesplatser. Organisationer och lokaler som skapar möten mellan människor från olika grupper i samhället – just för att de tillhör olika grupper. Fantastiska verksamheter för samman nyanlända och personer som är bra på svenska, eller ungdomar med olika trosinriktning, eller personer som kommit olika långt i arbetslivet.


Det är ett av resultaten i en kartläggning som föreningen LärOlika gjort under hösten, med stöd från Delegationen mot Segregation.

 

Samtidigt kommer kartläggningen fram till att det LärOlika gör är unikt. Bland de dryga trettiotalet organisationer i civilsamhället och även åtta kommuner som finns med i analysen är det ingen som kombinerar de tre delar som LärOlika bygger på:
• Att sammanföra människor från många olika grupper.
• Att alla förväntas delta och bidra på lika villkor – och ges förutsättningar för detta.
• Att varje möte processleds för att skapa så bra samtal som möjligt för alla.

 

LärOlika är ett unikt upplägg - som leder till unika resultat. Framför allt en mångfald av olika resultat. Det gör någon mer modig. Någon annan till en bättre lyssnare. En tredje mer ödmjuk inför olikheter. Nästan alla får nya kontakter. Det här framkommer både i våra utvärderingar efter varje kurs, och bekräftades i en enkät som gjordes som en del av höstens kartläggning.


Med kartläggningsarbetet bakom oss planerar vi nu för fortsatt verksamhet 2019! Se mer om vårens aktiviteter här! Vill du veta mer om vår kartläggning? Hör av dig till info@larolika.se!

 

---

 

Samtal – en kulturform vi inte tänker på

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 23 oktober 2018

 

 

Snackar, det gör vi ju alla. Men samtalet - det nyfikna, respektfulla samtalet – det är något annat än snack.
Tänk om vi började tänka på det goda samtalet som en kulturform. En kulturform som kompletterar kultur på scener eller i olika medier.


Det fysiska, närvarande samtalet är självklart en möjlighet att utbyta tankar om olika kulturer och kulturupplevelser. Men det är också i sig själv en kulturform som stärker band mellan människor och gör att alla inblandade vidgar vyer och lär sig nytt.

 

LärOlika har sedan start handlat om att skapa fysiska möten där deltagarna övar på olika metoder för samtal och därmed både delar och lyssnar till varandras berättelser och erfarenheter. Olika teman och olika upplägg hjälper deltagarna att utveckla samtal som kulturform och ger dem verktyg för att sprida vidare goda samtal.

 

Med detta som bakgrund är det väldigt roligt att LärOlika har fått stöd från Västra Götalandsregionen för projektet ”Samtal om kultur – samtal som kultur”. Första aktiviteten blir ett kultursamtal i samarbete med Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg den 24 oktober. Där samtalet står i centrum – och kultur blir det av bara farten!

 

---

 

Kraften i att mötas

Reflektioner av Helené Engström, utredare inom Stockholms stad, deltagare i LärOlika hösten 2017, 7 maj 2018

 

 

Efter att jag deltog i LärOlika har jag märkt att jag i efterhand har tänkt och reflekterat ganska mycket över vad som skedde inom ramen för programmet.

 

Det jag framförallt har tänkt på är vilken kraft det finns av att "bara" mötas i egenskap av människa där man representerar sig själv. Och att när man gör det får man möjligheten att själv reflektera över vem man är och vad som har bidragit till att forma det egna jaget. Det är både en utmaning och en glädje.

 

Den tillit som jag upplevde inom gruppen av deltagare gjorde det möjligt att välja att prata om svåra frågor med människor man egentligen inte känner. Det är fantastiskt på många sätt att få det utrymmet.

 

Efter LärOlika-programmet så är jag ännu mer övertygad om kraften i möten och samtal. För mig betyder dialog att tänka tillsammans och det har programmet verkligen gett utrymme för.

 

---

 

Att förstå att du inte förstår

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 16 mars 2018

 

 

För ett tag sedan träffade jag M för första gången. Vi fikade tillsammans med en gemensam vän i den stadsdel där han bor, men jag sällan besöker.

 

”Vad sysslar du med?” Den frågan från mig besvarade han kortfattat med att berätta om sina kontakter med försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ibland behövdes vännens hjälp med att översätta något ord. Vi kom inte särskilt långt i vår konversation och jag tror att jag gav intryck av att vara en byråkrat på villovägar.

 

Då ryckte vår vän in och tolkade på ett nytt sätt. Inte genom att översätta ord mellan svenska och det språk han kunde bäst utan genom att översätta tystnaden i det som M inte berättade.

 

Vi kom därmed in i ett samtal som tog sin utgångspunkt i M’s engagemang för att skapa bryggor mellan olika grupper i hans stadsdel. Ett samtal som handlade om både relationer och om samhället. Men också ett samtal som lämnade mig med en gnagande fundering.

 

Hur många gånger har det inte skett liknande samtal, men utan hjälp av en ”tolk”? Samtal som bara stannat vid de allra mest uppenbara frågorna? Hur många har liksom M svårt att förmedla sitt engagemang till en person som är bekväm i en helt annan samhällsgrupp men som inte kan mycket om hans sammanhang? Hur många har liksom jag suttit i ett samtal utan att ana hur mycket det är jag inte förstår? Och därför, hur ofta har det inte skett välmenande samtal som hållit sig till det enkla, det som båda känner till?

 

Jag vill därför uppmana alla som är vana vid att förstå – att utgå från att du inte alltid förstår. Med den utgångspunkten kan de viktiga frågorna komma fram, och ur det de värdefulla berättelserna. Samtal som kan leda till att vi alla förstår lite mer – eller bättre förstår att vi inte förstår.

 

--

 

Gillar vi varandra via en ”gilla” knapp eller på riktigt?

Text av Mahmud Mammadov, som arbetar med LärOlika i Stockholm, 12 februari 2018

 

 

Vi lever i en digitaliserad värld där möten mellan människor sker genom skärmen. Jag ser massa nya och gamla företag som satsar på Appar. Nu när jag skriver denna text via mitt tangentbord i ett mörkt rum, så känner jag att den digitaliserade världen har sina för- och nackdelar.

 

Ja, det är lättare att sprida information via sociala medier. Men vad hände med möten som gör en verklig skillnad? Möten där en mamma ger sin son en kram och får sin kärlek besvarad. Möten där människor vågar tala med varandra, uttrycka sina känslor med ord och inte med en ”like” knapp. Låt oss skapa en värld där digitalisering skapar fler möten och inte tvärtom, att mötas bakom en skärm eller med en skärm i handen är inte samma sak som att få uppleva verkligheten.

 

Ibland när jag stiger in ett café så ser jag några vänner sitta med varandra. Det är glädjande tänker jag, men när jag tittar lite närmre så ser jag att nästan alla tittar ner på sin telefon. Varför kan vi inte bara lägga från oss telefoner, datorer och annat som distraherar oss från lärorika samtal? Vi söker ständigt efter något annat i vår lilla skärm som är mer intressant än verkligheten.

 

Jag och några vänner har haft samma problem med våra telefoner som distraherar oss från våra samtal. Lösningen har varit att köra ett spel som går ut på att den som sist tar upp sin telefon under tiden vi ses får en belöning. Det är ett spel som har funkat för oss.

 

Hur skapar du dina lärorika möten?

 

---

 

Att uppleva youtube-klipp live!

Reflektion av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 9 januari 2018

 

 

Har du sett youtube-klippet där ungdomarna tar olika antal steg framåt utifrån olika privilegier? Eller det med olika grupper i samhället som med nya kategoriseringar hamnar i nya grupper?

 

Om du har sett dessa klipp är du inte ensam – de har tillsammans flera miljoner visningar. Det är populärt att titta på visualiseringar av hur människor får viktiga insikter. Det ger även den som tittar en tankeställare.

 

Jag är övertygad om att de flesta som tittar och gillar dessa klipp gärna skulle vara en del av upplevelsen själv. För det är häftigt att få insikter tillsammans med andra människor, det är spännande att lära oss om andra bortom fasaden, och det är givande att dela sina tankar med andra som lyssnar.

 

När vi håller LärOlika möten är det lite som att köra youtube-klipp live. De nya mötena, tankeställarna och insikterna tillsammans med andra människor finns där. De avslutande reflektionerna i ett möte skulle kunna motsvara kommentarsfältet under ett filmklipp – om det var personerna som medverkar i filmen som skrivit kommentarerna.

 

Den stora skillnaden är att ”youtube-klipp live” inte gör sig särskilt bra som filmsnuttar. Riktigt bra samtal blir ibland riktigt bra just för att de inte filmas. En del vågar ge sig in i en gemensam övning just för att det är på riktigt och inte på film.

 

Så vi fortsätter att producera riktiga upplevelser och insikter tillsammans med andra människor. För att det är viktigt. Inte för att det ska bli filmklipp.

 

---

 

Vem är det som deltar?

Statistik om LärOlika sammanställd av Karin Bruce, 7 dec 2017

 


Nu har den 20e LärOlika-kursen precis avslutats. Sedan starten 2014 har 650 personer från väldigt olika delar av samhället mötts i tiotusentals unika samtal, där alla haft chans att dela och bredda sina olika perspektiv.

 

Vad är det då för personer som deltar? Eftersom LärOlika handlar om att få personer med så olika profiler som möjligt att mötas blir det meningslöst att presentera en ”typ-deltagare”. Istället kommer här lite statistik:

 

De flesta LärOlika-deltagarna, 70%, finns i Stockholm. En dryg femtedel har deltagit i Göteborg. Övriga i Södertälje eller Örebro.  Det är lite fler kvinnor (55%) än män (45%) som deltagit, och de flesta deltagarna är mellan 25 och 60 år. 10% är yngre, 10% är äldre. Yngsta deltagaren var 18 – äldsta var 94 år.


De olika yrken och roller deltagarna har haft kan i stort sett räknas till lika många som antalet deltagare. Men dryga 10% har varit någon form av chef. Lika många som andelen studenter. 1,5% av deltagarna har varit poliser. En person (0,2%) trollkarl. Det vanligaste namnet bland deltagarna är Mohamed (2%), tätt följt av Anna.

 

Utöver detta har det varit deltagare med 650 olika bakgrunder och många fler berättelser som blivit till ännu fler kontakter och fortsatta samtal.

 

---

 

Anteckningar från en praktisk kurs i demokrati

Anteckningar av Peter Andersson, som arbetar inom funktionshindersrörelsen och deltog under hösten i Stockholm,

21 november 2017.

 

 

Peter Andersson gjorde en anteckning för varje möte under höstens LärOlika-omgång i Stockholm:

 

Lördag 23 sept: Lämnar Akalla By efter en fantastisk dag med en mängd fina samtal med nya vänner!

 

Torsdag 28 sept: Ser fram emot nästa del idag då denna resa fortsätter i Rinkeby Folkets Hus...

 

Tisdag 3 okt: Dags igen i Gamla stan. Tredje träffen med en alldeles enastående grupp människor i LärOlika-gruppen. Vi hade aldrig setts tidigare. Bakgrunder, som yrke, kön, ålder, födelseland, fritidsintresse eller politiska preferenser, är olika. Ändå en grupp och inte minst samtalsformer som engagerar, blir djupa och där alla deltar. Jag tror att det här är något vi behöver mycket mer av i vårt samhälle. Mycket mer!!

 

Tisdag 10 okt: Får avstå mitt kära Cross 75-pass på Friskis två tisdagar i rad eftersom LärOlika får gå före. "En utbildning och ett ledarprogram - och en unik mötesplats" som det heter i presentationen på hemsidan.

 

Onsdag 18 okt: Samtal mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter, det har vi alltför lite av i samhället idag. Men just detta hade jag under onsdagskvällens träff.

 

Söndag 22 okt: Sista anhalten i en unik resa, i själ och hjärta och fysiskt i länet. En resa inne i dig själv men tillsammans med andra. Chans till samtal, möten och erfarenheter som annars inte skulle ha kommit. Och inte minst upptäcka hur formerna för samtal och möten KAN utformas för allas delaktighet!!!

 

Genom metoder som inkluderar alla har LärOlika skapat verklig delaktighet i möten och samtal, eller om du så vill, det har varit en bra praktisk kurs i demokrati.

 

---

 

Teater, fester och viktiga jobbkontakter

Tankar om LärOlika av Kowsar Aden, entreprenör och föreläsare, och Peter Svensson, grundare av Huskurage,

som deltog i LärOlika våren 2014, 6 nov 2017

 

 

En sen kväll efter en teaterföreställning blir två vänner fotograferade intill en välbesökt staty utanför Dramaten i Stockholm. Kowsar Aden och Peter Svensson är goda vänner sedan de träffades i den allra första omgången av LärOlika, för drygt tre år sedan.

 

- LärOlika var en början på livslånga relationer! Jag och Peter har gått på teater, hos en annan vän från LärOlika gick jag på en väldigt rolig fest! Och det har blivit många fika-träffar med olika deltagare, berättar Kowsar vid ett senare tillfälle.

 

- Förutom ett större nätverk har jag också blivit mycket bättre på att lyssna på andra, och även blivit mer medveten om mig själv och mina fördomar, fortsätter hon.

 

Kowsar betonar också betydelsen av nätverket för sitt arbete:
- Jag bokar nu, tre år senare, in möten med vänner från LärOlika för att utveckla mitt företagande – ett nätverk jag inte skulle haft utan LärOlika.

 

Peter beskriver LärOlika som ”en mötesplats för kreativ samhällsförändring”. Att det var en möjlighet att träffas och tillsammans tänka fram tänkbara lösningar på samhällsutmaningar.

 

- Det har därefter blivit flera direkta samarbeten genom vännerna jag mötte genom LärOlika. Våra vägar har ibland korsats av en slump men också utifrån vetskapen om varandras kompetens och erfarenheter. LärOlika har blivit en måttstock på vad lyckat nätverkande är.

 

---

 

Våra ”jag”, vårt ”vi” - och kramar

Reflektioner av Alexander Crawford, styrelseledamot LärOlika, 16 oktober 2017

 


Jag lyssnar ibland på TED-talks. Ni vet, webbsidan ted.com med hundratals filmade 20-minutersföreläsningar som ska ge inspiration och insikter. Tyvärr är de ofta alltför tillrättalagda och klämkäcka. Men för några veckor sedan ramlade jag över en TED-talk som berörde mig djupt. Det var med Rabbi Lord Jonathan Sacks, en vis man som var högste rabbin i Storbritannien under 25 år.
 

Han talar om våra ”jag” och vårt ”vi”. Det bästa sättet att stärka våra ”jag” är att bygga ett starkt ”vi”. Ett starkt ”vi” är extra viktigt i ett samhälle och en värld i förändring. Det var framför allt en rad som fastnade hos mig: "Det är människorna som inte är som oss som får oss att växa.”

 

Människor som inte är som oss. För många förblir de kanske en abstraktion, eftersom man sällan får möjlighet att lära känna dem. Men för ”oss” som deltagit i LärOlika-möten, många av oss förstår nog precis vad han menar.

 

Jag är medgrundare till hela LärOlika-initiativet, och jag har varit med som ledare i ett antal program. Jag var också ”vanlig” deltagare i en av de första kursomgångarna. Några av de samtalsstunder jag fick förmånen att få med andra deltagare berörde mig på djupet. Jag minns ett samtal om tro. Jag minns en berättelse om en flykt till Sverige. Jag minns minnen från uppväxttrakten på andra sidan Östersjön. Jag minns visioner om entreprenörskap och förändring. Och framför allt minns jag alla kramar. Det är många kramar som har getts och tagits emot i LärOlika. Så jag skulle nästan vilja skriva om Jonathan Sacks’ ord: Att krama människor som inte är som oss får oss att växa.

 

---

 

5 sätt att nå utanför din egen bubbla

Av  Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 27 september 2017

 


Det viktigaste - och svåraste - arbetet för att åstadkomma LärOlika är att nå de deltagare som verkligen har glädje av att mötas, men som inte redan finns i nätverket. Det är samtidigt en samhällsutmaning som många känner igen, att vi i ett mångfaldigt samhälle sällan når utanför de ganska homogena grupper som vi redan tillhör.


I arbetet med att bjuda in deltagare från många olika grupper har jag själv testat en mängd olika tillvägagångssätt. Som i sin tur inte bara gjort att nya deltagare hittat till LärOlika, utan också gett mig själv nya vänner. Säkert är några av dessa arbetssätt till nytta också för andra som vill nå utanför sina egna nätverk men inte riktigt vet hur.

 

Därför kommer här 5 tips till dig som vill nå utanför din egen bubbla – oavsett om det är för att hitta nya medarbetare, nå nya kunder eller träffa nya vänner:

 

1. Leta upp möten!
Leta upp möten och seminarier du inte automatiskt blir inbjuden till, som troligen äger rum på tider och platser du inte är van vid. Många möten är öppna för alla även om de främst vänder sig till vissa målgrupper.


2. Åk dit du inte har varit!
Åk till stadsdelar du inte brukar åka till, till exempel om du ska sitta och jobba en halvdag, har två timmar över, eller har chans att stanna till en stund på väg mellan olika ställen.


3. Leta i sociala medier!
Leta i olika grupper och bland vänners vänners vänner i sociala medier. Skicka personliga meddelanden. Om du har tur svarar en av tjugo – och just det svaret kan leda till en värdefull kontakt!


4. Läs nischade tidningar!
Leta upp folk som figurerar i lokalpress, branschtidningar eller medier som är nischade mot specifika intressen.


5. Säg hej till en ny person!
Ta kontakt med nya personer på varje möte, seminarium eller konferens du går på - eller på ett kafé. Varför inte sätta dig bredvid en person du inte känner och hälsa med frågan ”vem är du!?”

 

Avslutningsvis, det tar tid att våga, att hitta, nå och få kontakt med nya personer. Avsätt den tiden!

 

---

 

Riskinvesteringar som lönar sig

Av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, med Abdigani Abdi, entreprenör och grundare av företaget Multicoach,

8 september 2017

 


Behovet av att investera riskkapital för att ge företag chans att utvecklas pratas det ofta om. Däremot mindre om behovet av att investera risk-tid. Abdigani Abdi och jag skulle inte ha träffats om vi inte gjort risk-tid-investeringar.


Vi träffades första gången en tidig morgon för tre år sedan i Fittja. Det var starten av en ny LärOlika-kurs. Ingen av oss visste vad just den dagen skulle leda till. Abdigani valde denna morgon att investera en dag i ett för honom helt okänt sammanhang.


”Jag sade upp mig från mitt jobb som montör på fredagen. På lördag morgon funderade jag på om jag skulle softa i soffan eller satsa på något nytt och okänt”, berättar Abdigani.


Att vi båda valde att lägga vår tid på ett möte den lördagen har lett till våra fortsatta samtal. Men också till mycket annat på bådas vägar vidare. När vi sågs över en fika häromdagen sa Abdigani att LärOlika varit en övning i Berättelser – både att träna sig i att berätta sina egna och att lyssna och inspireras av andras.


”Och när du bryter mönstret från din vanliga vardag så öppnas en massa nya möjligheter!”

 

Han påminde sig också om det oväntade att han tack vare LärOlika-mötena fick råd till sin affärsutveckling – av mannen han tidigare bara kände till som Clownen Manne.


Både Abdigani och jag har genom vår investering i tid till nya möten också breddat våra nätverk i många olika riktningar. Att utveckla kontakter som en inte på förhand vet vad de ska leda till kräver tid och mod. För att riskminimera erbjuds många nätverk för specifika målgrupper. Istället kan bästa utväxlingen på investerad tid vara att möta människor som inte alls tillhör samma grupp som en själv. Men det kräver en risk-investering i tid.

 

---

 

Ringar på vattnet

Samtal med Hannah Sundqvist, redaktör hos Universeum i centrala Göteborg, och Dina Chebbo, verksamhetsledare på Arabiska Bokstavscentret i Hjällbo, 21 augusti 2017

 

 

Efter LärOlika-kursen i Göteborg hösten 2015 valde några kvinnor som deltagit att fortsätta träffas. De började ses på föreningen Arabiska Bokstavscentret i Hjällbo och bjöd in nyanlända kvinnor med annat modersmål än svenska till matlagsträffar.


- Det blev med en gång fina möten där vi lärde känna varandra och upptäckte mat från flera delar av världen, säger Hannah Sundqvist som var en av initiativtagarna till gruppen.


Förra året utökades gruppen och välkomnade alla. Några har bjudit med sina respektive, och de män som kommit har hittat nya vänner.


- Vi har också tagit med våra egna barn som fått möjlighet att lära känna varandra. De har lekt, spelat spel och hjälpt till med matlagningen, säger Hannah.


Regelbundna träffar med matlaget har fortsatt under 2017. Dina Chebbo, som också var med att starta verksamheten är stolt värd för de återkommande träffarna:


- Det är roligt att kunna vara värd för dessa möten som skapar ringar på vattnet i form av både svenskaträning, utbyte av recept, spännande samtal och att vi har så roligt tillsammans!

 

----

 

Ett första steg att utforska ledarskap!

Tre frågor till Antonio Molin, intendent, som deltog i LärOlika våren 2016.

Frågor och svar från mail och ett samtal på cafe, 7 augusti 2017.

 


 

Vad innebar det för dig att delta i LärOlika?

LärOlika var ett första steg för mig att utforska ledarskap och vad det kan handla om. Många av övningarna vi gjorde har jag haft stor nytta av efteråt. Exempelvis fick jag möjlighet att utveckla mig som aktiv lyssnare. Jag blev också mer medveten om hur jag påverkar andra genom att vara närvarande i samtal. Jag har alltid tidigare sett dialogen, dynamiken och argumentation som bärande i dialoger, men inte så mycket fokuserat på lyssnandet. Efter LärOlika försöker jag göra det till en större del i de kontakter jag har.


Med lyssnande kommer en mindre självcentrering. Det har fått mig att se möjligheter där jag själv tidigare satt begränsningarna för att jag inte tagit in andras perspektiv.

 

Minns du något särskilt från träffarna?

Att checka in och ut från mötena, det skapade en närvaro och möjlighet till eftertanke som jag annars ofta saknar. Jag tyckte också att reflektionsövningarna var väldigt bra. Av någon anledning så förstod jag dock inte hur bra de var förrän jag gjorde samma övningar i ett annat sammanhang. Så, kanske LärOlika kan trycka mer på att övningarna är verktyg och redskap som vi deltagare kan omsätta i vardagen.

 

Tack, det tipset tar vi med oss till framtida omgångar! Finns det något annat du vill nämna om LärOlika?

Ja, två personer som jag träffat genom LärOlika har jag fortsatt hålla kontakt med, och de har på olika sätt bidragit med nya perspektiv i mitt arbete!

 

--

 

Testa en ny fråga i helgen!

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 19 maj 2017

 

 

Mingel, party, middag, fest, after-work. Var börja? Alltså, var börja samtalen med de andra gästerna? Ibland är det svårt att veta hur ett nytt samtal ska inledas. Då är det alltför lätt att köra samtalen som de alltid har samtalats.

 

Samtal med en bekant du inte sett på länge hamnar lätt i ”vad gör du nu för tiden”-fällan. Med en ny person är det lätt att prata om ”hur båda känner värden”, men svårt att komma vidare. Ett vanligt alternativ är ”vad jobbar du med?”. En alltför sliten introduktionsfråga.

 

Därför kommer här ett förslag: Testa en ny fråga! En ny fråga till en bekant kan leda till ett samtal ni aldrig haft förut. En ny fråga till en obekant person kan bli en betydligt roligare ingång till en ny bekantskap.

 

Några förslag på frågor kommer här:

Vad gör dig arg?

Vad får dig att skratta?

Vad är det svåraste du har gjort?

 

Fler tips på frågor kommer! Vi har laddat vårt instagramkonto, @larolikasamtal, med en fråga per dag de närmsta veckorna. Tjugo frågor du kanske aldrig tänkt ställa men som kan leda in i nya intressanta samtal.

 

Vem som hittat på frågorna? Jo, det är deltagarna i LärOlika-kurserna, där en av många olika övningar är att skriva ned frågor till andra deltagare.

 

--

 

Att få chanser till att sudda på fördomar

Reflektioner av Khaali Mohamed, Civilekonom och processledare för LärOlika i Göteborg, 12 maj 2017

 

 

Jag var först med i LärOlika som deltagare och har därefter varit processledare. Därmed har jag haft chans att prata med många andra deltagare. Och flera gånger har jag då kunnat bidra till att andra personer har fått ökad förståelse om sina egna fördomar.

 

Eftersom jag kommer från Somalia och bär slöja har många varit nyfikna och velat prata med mig - om tex att bära slöja, eller om uppmärksammade ämnen som separata badtider.

 

Det har blivit många samtal, både i de inplanerade LärOlika mötena, men också över kaffe, middagsmat eller över telefon. Personer jag träffat har både lärt känna mig och har ändrat vissa uppfattningar efter att vi pratat. Och har fått argument eller perspektiv att i sin tur föra vidare till sina bekanta.

 

Flera personer har tackat mig för att jag har hjälpt dem att inse sina fördomar. Det gör att jag än mer tror på samtal som en metod för att komma varandra närmare. Och att samtal gör det möjligt att sudda på fördomar.

 

För varje nytt möte har jag också lärt mig att det finns många fler som vill förstå olikheter, men inte får chansen. Det ger mig ändå hopp, trots den ökade polariseringen i samhället.

 

---

 

Hur mångfacetterat är egentligen LärOlika?

Mats Sommestad, advokat och pensionär och LärOlika-deltagare 2016, delade denna text med oss! 4 maj 2017

 

 

LärOlika är just så mångfacetterat som man hoppas på när man ansöker om att få komma med. Själv fick jag många påminnelser om att jag inte alls är fri från fördomar och slentriantänkande när jag fick möjlighet att inte bara träffa, utan också få en öppen o rak dialog med människor jag annars aldrig skulle få kontakt med.

 

Det känns både befriande och hoppfullt att verkligen konkret uppleva hur lätt man kan få närkontakt med människor som förefaller så annorlunda vid ett ytligt betraktande. Mixen av människor ifråga om ålder, etnicitet, adress, sysselsättning och utbildning mm ger en dynamik som man inte upplever på kurser och seminarier inom den egna branschen.

 

Jag deltar nu i en liten grupp från min LärOlika-serie som träffas för att ha språk-café. Jag är klart äldst men känner mig ändå inkluderad i gruppen som verkligen ger en kick. LärOlika skapar en konkret möjlighet att överbrygga de avgrunder som beskrivs i media mellan människor i framförallt storstaden.


---

 

Tänk om det kunde finnas tomtar i lamporna..

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 20 april 2017

 

 

Tänk så ofta jag har träffat en ny person och hamnat i ett samtal där vi försöker utröna hur vi känner vår gemensamma bekant, eller hur vi sökt efter ett ämne som båda kan prata om - och landat i att prata väder. För ingen vill vara för påflugen – var ska vi börja? den andre kanske inte är intresserad? Och med osäkerheten om det finns tid för en minuts artighetsutbyte eller tio minuters samtal går det inte att komma in på något intressant.

 

Tänk då om det kunde hänga en liten tomte i lampan (eller i en lyktstolpe) vid varje nytt samtal, en tomte som sa åt båda vad de skulle prata om, och som bestämde hur länge de skulle prata. Det skulle kunna skapa en trygghet i att veta att den andra inte lämnar om en minut för något annat, men också trygghet i att jag inte har fastnat i detta samtal för flera timmar framåt.

 

Och trygghet i att det inte är jag som hittat på ämnet och därför måste leda samtalet - eller undran över varför den andre lett in just på detta ämne. Sådan trygghet kan skapa bra samtal. Och vi slipper leta efter gemensamma nämnare utan istället fascineras av våra liknande eller olika perspektiv på ett tema som vi kanske inte pratat om tidigare.

 

I brist på tomtar i lampor finns LärOlika.

 

---

 

Det mest fascinerande..

Hussein Chith, som deltog i LärOlika för två år sedan, skickade detta mail! 5 april 2017

 

 

Det mest fascinerande med utgången av min delaktighet i LärOlika var att jag insåg betydelsen av mitt deltagande först efter att programmet tagit slut.

 

Jag minns när jag tackade ja till att delta av den simpla anledningen att jag ville testa något nytt.

 

Jag minns även hur jag redan under första mötet kom på mig själv kämpandes mot mina egna fördomar, och likväl minns jag känslan alla gånger mina uppbyggda föreställningar revs ned.

 

Våra fantastiska projektledare visade hur man kunde kommunicera på olika nivåer och uppmuntrade oss att alltid visa tålamod trots delade åsikter. Något jag direkt tog till mig privat och än idag applicerar på vardagliga situationer.

 

Samma personer lyckades övertala mig att ta en fika med en person som hade barnbarn i min ålder. Ett möte jag än idag kan se tillbaka till med ett leende på läpparna.

 

Det fina med LärOlikas upplägg är att man ges möjligheten att växa i så oväntade riktningar. Man träffar människor som man knappt kände till fanns. Man bryter psykologiska barriärer och utmanar sig själv att ta sig utanför sin bekväma zon. Lägg därtill alla de inspirerande platser man besöker och uppmanas att upptäcka. Platser av stor vikt för samhället men som man lätt tar för givet och kanske inte visar större uppmärksamhet.

 

I en tid då vi står inför svåra utmaningar gällande samhällsutveckling, då är initiativ i form av LärOlika av största möjliga vikt i jakten på en mer hållbar framtid. Programmet i dess utformning påverkar individer, som i sin tur har möjligheten att påverka sin omgivning. Det är fullständigt briljant och har möjligheten att inspirera till ytterligare initiativ med liknande agenda.

 

Jag vill tacka för möjligheten att få deltaga i programmet och hoppas kunna hålla kontakt med många av de inspirerande personligheterna jag stött på.

 

/Hussein Chith, Deltagare första tillfället i Göteborg, våren 2015

 

---

 

Vi möts så olika

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 15 mars 2017

 


Det sker många möten - men olika grupper möts på olika platser, olika tider och bjuds in på olika sätt.
Jag jobbar med LärOlika och är engagerad i frågor som rör integration och mångfald. Jag får därmed många inbjudningar till morgonmöten i centrala Stockholm på just detta tema. Inbjudan kommer i god tid, ofta flera veckor innan. När jag kommer till konferenslokalen fikar jag med andra som precis som jag är personer med flexibla jobb som kan spendera arbetstid på detta. Flera av oss känner igen varandra från liknande möten vi varit på.

 

Sen finns det möten jag får kämpa mig till att över huvud taget få veta att de äger rum. Ett möte blev jag tipsad om av en nybliven vän. Mötet skulle äga rum bara några dagar senare - en lördag. Platsen var en bowlinghall i Rinkeby. För mig en utmaning att rensa kalendern bara några dagar fram, och svårt att sticka ifrån med barnen hemma en ledig dag. Sen tillkom restiden som var tre gånger så lång som in till stan. De övriga deltagarna hade inte samma utmaningar - deras jobb tillät bara möten på helgdagar, lokalen var central för dem, och att inbjudan kom nära inpå var en fördel då planering för långt fram i en oviss framtid kan vara svår att göra.


Även om samtalen i de olika mötena handlar om väldigt liknande frågor så blir det samtal om – men inte med – varandra. Ska det bli någon förändring på detta så måste många fler börja se att vi möts väldigt olika. Och göra något åt det.


Jag fortsätter att försöka i det lilla – genom att se till att varje möte i en LärOlika-kurs hålls på olika platser och olika tider.

 

---

 

LärOlika påverkar samtalsklimatet!

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 6 december 2016

 

 

Samhället idag präglas allt mer av polarisering mellan olika grupper och ett hårdnande samtalsklimat. Just därför fortsätter LärOlika att skapa möjligheter till respektfulla och nyfikna samtal mellan människor som normalt sett inte möts.

 

Detta har skett i det tysta - kanske för att lyssnande samtal inte lägger någon grund för spetsiga tweets. Men för över 500 personer som på olika sätt verkar och påverkar i samhället har de LärOlika kurserna inneburit möjligheter att ta del av och bidra till ett annat samtalsklimat. Ett samtalsklimat som erbjudit möjligheter att formulera tankar och erfarenheter, och möjligheter att lyssna och lära av andras.

 

"LärOlika är en öppen, oklyschig mötesplats i en alltmer stängd värld, trots sociala medier", beskriver en deltagare sin upplevelse.

 

Med 15 genomförda kurser sedan starten 2014 samlar vi i morgon (7 december) till en återträff hos Tekniska museet i Stockholm, där nätverket av över 500 tidigare kursdeltagare bjuds in till ännu en möjlighet till lyssnande samtal med helt nya människor - något som sällan uppstår annars.

 

---

 

Ta chansen till personlig utveckling!

Intervju med Christer Käck, 15 september 2016

 

 

Hej Christer Käck, egenföretagare och styrelseledamot för Andra AP-fonden, hur upptäckte du LärOlika?

– Jag hade en vilja att förstå mer om olika samhällsfrågor och problem, samtidigt som jag ville kunna bidra själv och försöka förändra och påverka. En god vän pratade så varmt om LärOlika, så jag sökte och kom med. Vårt samhälle bygger ju på att vi hela tiden ska utveckla oss och jag ville öka min kunskap och förståelse för andra kulturer.

 

Hur var första mötet?

– ”Breathtaking!” Jag blev positivt överraskad. Vi fick direkt samtala med varandra och just samtalet med andra människor var hela dagens behållning. På så sätt fick jag en fördjupning av min förståelse för andra människor, för deras bakgrund, uppväxt och livssituation. Jag tror på individens kraft när det gäller integration. Med små medel kan vi alla hjälpa till att närma oss andra människor och öppna upp för nya möjligheter.

 

Tror du att människor i din generation har större behov av sådana här möten med människor med skilda bakgrunder och erfarenheter?

– Definitivt! Om man ser på Brexit så var det ju äldre män och kvinnor som röstade för att Storbritannien skulle gå ut ur EU, ungdomarna ville inte. Ungdomar lever mitt i en samhällsförändring där integrationen är naturligare än för de äldre, men fortfarande sitter många äldre i beslutsföra positioner. Därför tror jag att det är ännu viktigare för dem att komma i kontakt med människor som har en annan bakgrund och livssituation än de själva.

 

Är det något speciellt möte från LärOlika-kursen som gjort intryck på dig?

– Ja, det finns flera. En av mina samtalspartners från LärOlika hade jag ett så trevligt och givande samtal med att jag blev inbjuden till en somalisk skolavslutning i Rinkeby. Vi har också pratat om att jag ska åka till Rinkeby och prata om företagande. Genom LärOlika har jag fått både breddat och fördjupat kontaktnät och nya vänskapsrelationer.

 

Vad vill du säga till den som funderar på att gå en kurs hos LärOlika, men tvekar om de har tid?

– Ta chansen till personlig utveckling! Att säga nej är ungefär som att säga ”jag hinner inte gå och träna”. Det här ger en så fördjupad förståelse för andra människor att jag verkligen är tacksam att jag tog mig tid att delta och genomföra alla möten!

 

---

 

Möten och samtal tar bort fördomarna

Intervju med Germay Woldu, 14 september 2016

 

Foto: Joakim Berndes

 

Hej Germay Woldu, verksamhetsledare på KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, hur kom du i kontakt med LärOlika?

– Det var min chef som kom med förslaget. Han hade själv gått LärOlika och ville att fler från vår organisation skulle ha den erfarenheten. Det bästa med kursen var att träffa nya människor, tyckte han.

 

Var LärOlika som du föreställde dig?

– Helt ärligt trodde jag det var en utbildning som hade med jobbet att göra, vilket till viss del stämmer. Men det blev många intressanta möten som har gjort att jag växt som människa. Jag lärde mig att bortom maskerna är vi människor ganska lika. Sedan har jag fått nya vänner via LärOlika, det är en bonus.

 

Så ni har träffats efter kursen?

– Absolut! Det är en konsult och en majorska inom försvaret. Vi har hjälpt varandra med olika saker, både privat och i jobbet. Så det har blivit allt från flytthjälp till hjälp med frukostseminarium.

 

Vad minns du mest från kursen?

– Många är inte intresserade av andra människor eftersom de inte tar sig tid till att lära känna andra. En kille på LärOlika var chef inom kulturen, för honom var det ofattbart att det ens fanns personer som jag, och att det enorma utanförskap som många lever i ens existerar.

 

Så LärOlika är bra för samhället?

– Ja, vi människor förstår och lär tyvärr ofta utifrån fördomar. När man ser en mörkhyad, tatuerad kille blir många rädda. Men jag är inte farligare än en ljushyad person utan tatueringar. Däremot är jag en snäll kille som har haft det tufft i livet, men eftersom jag ser ut som jag gör blir jag inte insläppt överallt. Därför ser livet väldigt annorlunda ut för mig än för andra. Rädsla och okunskap föder mer rädsla, medan möten och samtal gör att vi får större förståelse för varandra och river fördomarna.

 

Vilka lärdomar kan du dela med dig av?

– Vi lever i ett slutet samhället och människor är i behov av samtal. Därför är LärOlika bland det bästa som finns för att alla ska få förståelse för hur vårt samhälle faktiskt ser ut. Personligen tar jag mig mer tid nu att lyssna på andra än vad jag gjorde tidigare. Det är nog det allra viktigaste, att ta sig tid att lyssna.

 

---

 

Att träffa nya människor är ren globalisering!

Intervju med Mircea Budulean, 13 september 2016

 

 

Hej Mircea Budulean, projektledare på Stockholms stadsmission, hur kommer det sig att du gick LärOlikas program?

– Jag kom i kontakt med LärOlika i Visby förra året, mitt under den intensiva Almedalsveckan. Efter ett seminarium där jag talade kom Karin Bruce fram och berättade om LärOlika. Nu kände jag redan till verksamheten och hade funderat på att söka, men efter samtalet med Karin bestämde jag mig.

 

Vad väckte din nyfikenhet?

– Bara att träffa nya människor är intressant. De flesta man träffar är via jobb eller fester, LärOlika var ett nytt sammanhang där jag hade möjlighet att träffa sådana som jag inte redan kände. Jag har levt i Sverige nio år nu, det är ett svårt land att nätverka i. Ett sånt här tillfälle kunde jag inte missa.

 

Hur var första träffen?

– Väldigt intressant! Det fanns en stor öppenhet och alla var välkomnande. Metoderna som LärOlika använder är både enkla och effektiva. En övning var att hålla ett spelkort på pannan och utan att veta sin egen valör skulle vi ställa oss i rätt ordning. Vi var cirka 40 personer på programmet och jag fick möjlighet att prata med alla under programmets sex träffar.

 

Vad tar du med dig?

– En större insikt i hur vi människor tänker och fungerar. Vi är mer lika än vi kanske tror. Oavsett vad vi håller på med och hur vi än anstränger oss för att bli olika, så förhåller vi oss till livet, till andra och oss själva på ett liknande sätt.

 

Vilka tycker du ska söka till LärOlikas kurser?

– Alla! Många behöver bättre metoder för att ta kontakt eller påbörja en relation, både i det professionella och privata livet. Genom LärOlikas metoder kan man skapa förståelse och medvetenhet i hela samhället. Flera kursdeltagare sa att detta var det bästa de gjort i hela sitt liv. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att få en bredare bild av samhället än via LärOlika.

 

Hur skulle du beskriva LärOlika?

– En plattform för att vidga förståelse, inlevelse, insikt om sig själv och andra i samhället. Ett fantastiskt verktyg för globalisering och integration. Att träffa nya människor är ren globalisering!

 

---

 

Vi skapar spännande möten mellan människor

Intervju med Karin Bruce, 12 augusti 2016

 

 

Hej Karin Bruce, initiativtagare och verksamhetsledare på LärOlika, vad är det ni gör egentligen?!

– Vi samlar människor som aldrig annars skulle ha träffats och bjuder in till samtal som blir relevanta för alla, oavsett bakgrund, ålder eller yrke. På LärOlikas kurser är alla med och delar tankar och erfarenheter. Du delar dina, jag delar mina och vi lär oss någonting av varandra. Alla är med på lika villkor.

 

Varför startade du LärOlika?

– Det finns massor av mötesplatser för dem som har något uppenbart gemensamt, bor i samma område, jobbar med samma saker eller delar ett intresse, men har man inte det är det rätt svårt att mötas.

 

Hur gör jag om jag vill delta?

– Anmäl ditt intresse på www.larolika.se. Kursen, som består av sex möten, är gratis. Vi har dock både kö till att delta och samtidigt lediga platser. Det beror på att vi vill att människor med olika erfarenheter och intressen ska delta. Kön består framför allt av personer som är intresserade av integrationsfrågor och är vana att gå på kurser. Övriga personer letar vi efter, och dem får vi använda en hel del kreativitet för att hitta.

 

Vad är målet?

– Att skapa så många tillfällen som möjligt till bra samtal mellan människor som aldrig skulle ha träffats på naturlig väg. Det viktigaste är att alla delar med sig av sina erfarenheter och lyssnar för att förstå och lära sig av andra.

 

Vad har kurserna resulterat i?

– Allt från att deltagarna får nya funderingar och lär sig mer om sin omvärld till konkreta saker som nya vänner och jobbmöjligheter. En deltagare berättade att hon som chef fick energi till att jobba med sitt företags mångfaldsarbete på ett helt nytt sätt. En annan deltagare fick ett nytt jobb. Och en person, som kom till Sverige för två år sedan, fick en ny bostad genom att han slängde ut en fråga i gruppen. Många, inte minst chefer i näringslivet, har sagt att de har blivit bättre på att lyssna.

 

Finns det någon fråga som brukar skapa extra mycket diskussion?

– Samtalen om vilka roller och vilken makt vi har i samhället och varför. Vi styr början på samtalen med tydliga uppgifter till deltagarna och att de får berätta om sig själva. Många tycker det är otroligt skönt att slippa kallprata, att de kommer direkt in i ett ämne, då blir det plötsligt väldigt lätt.

 

Varför behövs LärOlika?

– Vi pratar mycket om behovet av att nyanlända ska integreras, men jag tror att även medelklass-svenskar som jag själv behöver integreras i många olika grupper. Det finns otroligt mycket att lära av dem som inte är precis som vi själva.

 

---

 

LärOlika enligt några deltagare

Deltagares beskrivningar av LärOlika, 20 mars 2016

 

”prestigelösa möten för öppna samtal med människor som jag i vanliga fall inte delar tankar med”

”ett spännande sätt att träffa intressanta människor med olika kompetens och erfarenheter”

”en möjlighet att förstå mer av min egen berättelse genom att lyssna till andra”

”Min värld har blivit större”

”Jag lärde mig att se bortom mina övertygelser”

”Tänk vad mycket jag har att dela med mig av”

”Att i olika samtal med olika personer från olika platser få vidga perspektiv och insikter är bara vansinnigt bra!”

 

Citaten kommer från deltagare i LärOlika, som i sin vardag ofta kallas för (eller kallar sig själva) bankchef, polis, tjuv, från civilsamhället, entreprenör, konsult eller journalist.