Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Varför gör vi detta?

Det råder en katastrofal brist på kontakter, möten – och förståelse – mellan människor som tillhör olika grupper fast vi bor i samma stad. Mellan dem som nyligen kommit hit och de som är etablerade, men också mellan kultursektor och finansvärld, mellan ungdomar och makthavare, mellan villaägare och miljonprogramsbor. Något som i sin tur innebär att fördomar får fäste och växer. Och att kreativitet och nya ideer inte får chans att utvecklas.

Initiativet till LärOlika möten har vuxit ur en övertygelse om att möten och samtal mellan människor med olika erfarenheter och perspektiv är nödvändig för all form av förändring – både på personligt plan och i samhället.

Vi har därför valt att driva en verksamhet som bygger på nyfikenhet för det vi inte är så bekanta med. Den mångfald av bakgrunder, erfarenheter och perspektiv som vi samlar i olika former av möten ger varje deltagare en unik chans att utvecklas som person och ledare – och därmed påverkar vi gemensamt samhället i en ny och positiv riktning.