Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Ett första steg att utforska ledarskap!

Tre frågor till Antonio Molin, intendent, som deltog i LärOlika våren 2016.

Frågor och svar från mail och ett samtal på cafe, 7 augusti 2017.

 


Vad innebar det för dig att delta i LärOlika?

LärOlika var ett första steg för mig att utforska ledarskap och vad det kan handla om. Många av övningarna vi gjorde har jag haft stor nytta av efteråt. Exempelvis fick jag möjlighet att utveckla mig som aktiv lyssnare. Jag blev också mer medveten om hur jag påverkar andra genom att vara närvarande i samtal. Jag har alltid tidigare sett dialogen, dynamiken och argumentation som bärande i dialoger, men inte så mycket fokuserat på lyssnandet. Efter LärOlika försöker jag göra det till en större del i de kontakter jag har.


Med lyssnande kommer en mindre självcentrering. Det har fått mig att se möjligheter där jag själv tidigare satt begränsningarna för att jag inte tagit in andras perspektiv.


Minns du något särskilt från träffarna?

Att checka in och ut från mötena, det skapade en närvaro och möjlighet till eftertanke som jag annars ofta saknar. Jag tyckte också att reflektionsövningarna var väldigt bra. Av någon anledning så förstod jag dock inte hur bra de var förrän jag gjorde samma övningar i ett annat sammanhang. Så, kanske LärOlika kan trycka mer på att övningarna är verktyg och redskap som vi deltagare kan omsätta i vardagen.


Tack, det tipset tar vi med oss till framtida omgångar! Finns det något annat du vill nämna om LärOlika?

Ja, två personer som jag träffat genom LärOlika har jag fortsatt hålla kontakt med, och de har på olika sätt bidragit med nya perspektiv i mitt arbete!

 

TILLBAKA