Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Ett unikt upplägg?

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 9 december 2018

 

 

Det finns många mötesplatser. Organisationer och lokaler som skapar möten mellan människor från olika grupper i samhället – just för att de tillhör olika grupper. Fantastiska verksamheter för samman nyanlända och personer som är bra på svenska, eller ungdomar med olika trosinriktning, eller personer som kommit olika långt i arbetslivet.


Det är ett av resultaten i en kartläggning som föreningen LärOlika gjort under hösten, med stöd från Delegationen mot Segregation.


Samtidigt kommer kartläggningen fram till att det LärOlika gör är unikt. Bland de dryga trettiotalet organisationer i civilsamhället och även åtta kommuner som finns med i analysen är det ingen som kombinerar de tre delar som LärOlika bygger på:
• Att sammanföra människor från många olika grupper.
• Att alla förväntas delta och bidra på lika villkor – och ges förutsättningar för detta.
• Att varje möte processleds för att skapa så bra samtal som möjligt för alla.


LärOlika är ett unikt upplägg - som leder till unika resultat. Framför allt en mångfald av olika resultat. Det gör någon mer modig. Någon annan till en bättre lyssnare. En tredje mer ödmjuk inför olikheter. Nästan alla får nya kontakter. Det här framkommer både i våra utvärderingar efter varje kurs, och bekräftades i en enkät som gjordes som en del av höstens kartläggning.


Med kartläggningsarbetet bakom oss planerar vi nu för fortsatt verksamhet 2019! Vill du veta mer om vår kartläggning? Hör av dig till info@larolika.se!

 

TILLBAKA