Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Kraften i att mötas

Reflektioner av Helené Engström, utredare inom Stockholms stad, deltagare i LärOlika hösten 2017, 7 maj 2018

 

 

Efter att jag deltog i LärOlika har jag märkt att jag i efterhand har tänkt och reflekterat ganska mycket över vad som skedde inom ramen för programmet.


Det jag framförallt har tänkt på är vilken kraft det finns av att "bara" mötas i egenskap av människa där man representerar sig själv. Och att när man gör det får man möjligheten att själv reflektera över vem man är och vad som har bidragit till att forma det egna jaget. Det är både en utmaning och en glädje.


Den tillit som jag upplevde inom gruppen av deltagare gjorde det möjligt att välja att prata om svåra frågor med människor man egentligen inte känner. Det är fantastiskt på många sätt att få det utrymmet.


Efter LärOlika-programmet så är jag ännu mer övertygad om kraften i möten och samtal. För mig betyder dialog att tänka tillsammans och det har programmet verkligen gett utrymme för.

 

TILLBAKA