Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

En mötesplats för oss som bor i samma stad

Maryam Akbari, kommunikatör och processledare för LärOlika, 3 november 2019

 

(i bild, längst ned till höger: Saida Yasin och Bishop Obita)

 

Solen dyker upp på himlen och lyser. Jag befinner mig framför ett stort fint hus som är brunt som choklad. Det ligger intill centralstationen och jag undrar varför jag inte har sett det innan. Huset heter Alfons Åbergs kulturhus. Där inne är en stor sal med lekutrymmen för barn. Där har några personer samlats och samtalar. Det är den andra LärOlika-träffen. Första träffen anordnades i Världskulturmuseet. De flesta känner till varandra och har börjat prata med en varm hälsning. Jag går in och träffar Karin Bruce som är verksamhetsledare på LärOlika.

 

Varje termin anordnar LärOlika en kurs för alla som bor i Göteborg (och på samma sätt i Stockholm) för att träffas, lära känna varandra och samtala. Det finns nästan 25 personer inne i huset som deltar i kursen.
Karin Bruce, 46 år, som har lett kursen i fem år säger att LärOlika är en mötesplats för alla som vill nätverka och lära sig av varandra..

 

̶  Syftet är att ge alla deltagare nya möjligheter till att lära sig nytt av nya människor, bredda sina nätverk och få nya perspektiv om världen, säger hon.


Kursen består av fem träffar med olika teman, bland annat värderingar, makt och roller i samhället.


̶ Vi skapar olika ingångar för samtal mellan deltagare. Alla som kommer till kursen är beredda att dela sina egna erfarenheter och tankar och vill lyssna och lära av andra, berättar Karin.

 

Hon konstaterar att möten med olika människor skapar en förändring som är ett steg mot integration.


̶ I mötena här pratar vi inte om mångfald eller integration. Vi gör mångfald och integration. Varje grupp som går kursen består av en mångfald av personer från olika håll. Genom att människor möter varandra, bidrar vi till integrationsprocessen i samhället, säger Karin.

 

Efter många års erfarenhet av att arrangera internationella konferenser märkte Karin att det saknades mötesplatser där invånare från olika stadsdelar kan träffas och samtala.  Det motiverade henne att skapa LärOlika.


̶ Ibland är det svårare att möta människor som bor nära varandra, men i olika delar av samhället, än att få folk som bor i olika världsdelar att träffas i internationella möten.  Jag tyckte att det var väldigt frustrerande och då föddes tankarna på hur vi kan skapa mötesplatser för människor som lever i samma stad fast i olika världar, säger Karin.

 

Alla träffar i LärOlika arrangeras på olika ställen. Anna Hemmingson, 45 år, är en av deltagarna i kursen. Hon arbetar med en podcast som heter ”podden vanligt folk”.  Hon upplever Göteborg som en segregerad stad.


̶ LärOlika för mig är en ambition att skapa en mötesplats där människor från samma stad kan lära känna varandra. Det finns människor i min geografiska närhet som lever väldigt annorlunda liv, fast vi bor så nära varandra, vilket för mig är ett tydligt tecken på den segregation som finns i Göteborg, säger Anna.


̶ Det blir personligt att träffa någon deltagare som bor i Angered, Hjällbo eller någon som bor nära mig. Vi kan träffas och visa varandra olika sidor av ett område än de som man ser själv, säger Anna.


Saida Yasin, 21 år, är en annan deltagare i LärOlika. Hon bor i Borås och åker hela vägen till Göteborg för att vara med i kursen. För Saida som är en aktiv och engagerad person i olika föreningar är det viktigt att träffa människor med olika bakgrund och erfarenheter och lära sig av dem.


̶ Jag har här lärt mig att det finns två nivåer att samtala. Första nivån handlar om att bara lyssna, men den andra nivån är att lyssna aktivt, att visa att man lyssnar och bekräfta. Jag har tidigare inte tänkt på att det finns olika nivåer av lyssnande, säger Saida Yasin.


För Bishop Obita, 53 år, som jobbar som ingenjör på Volvo Cars är kursen lärorik och intressant.


̶ Kursen är spännande och väldigt rolig. Man träffar människor som man aldrig skulle träffa i sitt yrkesliv eller i familjen.


̶ Jag var ganska osäker på att delta i kursen i början, men den väckte mitt intresse och nyfikenhet efter första träffen. Varje övning är unik. Man tänker mycket ”out of the box”. Man kan bland annat skapa stora idéer med enkla ord, och alla engagerar sig och diskuterar djupare och djupare. Det är fascinerande och väldigt givande på olika sätt, berättar Bishop med ett stort leende.


Enligt Bishop har LärOlika påverkat hans beteende.


̶ Varje gång efter att jag är klar med träffen går jag hem och berättar för min familj om övningarna i kursen. Förut kunde jag inte sitta på ett möte och sedan berätta vad som hänt, men nu från LärOlika kan jag berätta steg för steg om allting, säger Bishop.


LärOlika började sin verksamhet för fem år sedan och har haft över 750 deltagare i Göteborg och Stockholm.

 

TILLBAKA