Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Samtal – en kulturform vi inte tänker på

Reflektioner av Karin Bruce, verksamhetsledare LärOlika, 23 oktober 2018

 

 

Snackar, det gör vi ju alla. Men samtalet - det nyfikna, respektfulla samtalet – det är något annat än snack.
Tänk om vi började tänka på det goda samtalet som en kulturform. En kulturform som kompletterar kultur på scener eller i olika medier.


Det fysiska, närvarande samtalet är självklart en möjlighet att utbyta tankar om olika kulturer och kulturupplevelser. Men det är också i sig själv en kulturform som stärker band mellan människor och gör att alla inblandade vidgar vyer och lär sig nytt.


LärOlika har sedan start handlat om att skapa fysiska möten där deltagarna övar på olika metoder för samtal och därmed både delar och lyssnar till varandras berättelser och erfarenheter. Olika teman och olika upplägg hjälper deltagarna att utveckla samtal som kulturform och ger dem verktyg för att sprida vidare goda samtal.


Med detta som bakgrund är det väldigt roligt att LärOlika har fått stöd från Västra Götalandsregionen för projektet ”Samtal om kultur – samtal som kultur”. Första aktiviteten blir ett kultursamtal i samarbete med Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg den 24 oktober. Där samtalet står i centrum – och kultur blir det av bara farten!

 

TILLBAKA