Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Våra ”jag”, vårt ”vi” - och kramar

Reflektioner av Alexander Crawford, styrelseledamot LärOlika, 16 oktober 2017

 

 

Jag lyssnar ibland på TED-talks. Ni vet, webbsidan ted.com med hundratals filmade 20-minutersföreläsningar som ska ge inspiration och insikter. Tyvärr är de ofta alltför tillrättalagda och klämkäcka. Men för några veckor sedan ramlade jag över en TED-talk som berörde mig djupt. Det var med Rabbi Lord Jonathan Sacks, en vis man som var högste rabbin i Storbritannien under 25 år.

Han talar om våra ”jag” och vårt ”vi”. Det bästa sättet att stärka våra ”jag” är att bygga ett starkt ”vi”. Ett starkt ”vi” är extra viktigt i ett samhälle och en värld i förändring. Det var framför allt en rad som fastnade hos mig: "Det är människorna som inte är som oss som får oss att växa.”


Människor som inte är som oss. För många förblir de kanske en abstraktion, eftersom man sällan får möjlighet att lära känna dem. Men för ”oss” som deltagit i LärOlika-möten, många av oss förstår nog precis vad han menar.


Jag är medgrundare till hela LärOlika-initiativet, och jag har varit med som ledare i ett antal program. Jag var också ”vanlig” deltagare i en av de första kursomgångarna. Några av de samtalsstunder jag fick förmånen att få med andra deltagare berörde mig på djupet. Jag minns ett samtal om tro. Jag minns en berättelse om en flykt till Sverige. Jag minns minnen från uppväxttrakten på andra sidan Östersjön. Jag minns visioner om entreprenörskap och förändring. Och framför allt minns jag alla kramar. Det är många kramar som har getts och tagits emot i LärOlika. Så jag skulle nästan vilja skriva om Jonathan Sacks’ ord: Att krama människor som inte är som oss får oss att växa.

 

TILLBAKA