Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Vem är det som deltar?

Statistik om LärOlika sammanställd av Karin Bruce, 7 dec 2017

 

 

Nu har den 20e LärOlika-kursen precis avslutats. Sedan starten 2014 har 650 personer från väldigt olika delar av samhället mötts i tiotusentals unika samtal, där alla haft chans att dela och bredda sina olika perspektiv.


Vad är det då för personer som deltar? Eftersom LärOlika handlar om att få personer med så olika profiler som möjligt att mötas blir det meningslöst att presentera en ”typ-deltagare”. Istället kommer här lite statistik:


De flesta LärOlika-deltagarna, 70%, finns i Stockholm. En dryg femtedel har deltagit i Göteborg. Övriga i Södertälje eller Örebro.  Det är lite fler kvinnor (55%) än män (45%) som deltagit, och de flesta deltagarna är mellan 25 och 60 år. 10% är yngre, 10% är äldre. Yngsta deltagaren var 18 – äldsta var 94 år.


De olika yrken och roller deltagarna har haft kan i stort sett räknas till lika många som antalet deltagare. Men dryga 10% har varit någon form av chef. Lika många som andelen studenter. 1,5% av deltagarna har varit poliser. En person (0,2%) trollkarl. Det vanligaste namnet bland deltagarna är Mohamed (2%), tätt följt av Anna.


Utöver detta har det varit deltagare med 650 olika bakgrunder och många fler berättelser som blivit till ännu fler kontakter och fortsatta samtal.

 

TILLBAKA