Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Ett ledarprogram som ger dig nya perspektiv och bredare nätverk
Lärolika cover photo

Vi skapar spännande möten mellan människor

Intervju med Karin Bruce, 12 augusti 2016

 

 

Hej Karin Bruce, initiativtagare och verksamhetsledare på LärOlika, vad är det ni gör egentligen?!

– Vi samlar människor som aldrig annars skulle ha träffats och bjuder in till samtal som blir relevanta för alla, oavsett bakgrund, ålder eller yrke. På LärOlikas kurser är alla med och delar tankar och erfarenheter. Du delar dina, jag delar mina och vi lär oss någonting av varandra. Alla är med på lika villkor.


Varför startade du LärOlika?

– Det finns massor av mötesplatser för dem som har något uppenbart gemensamt, bor i samma område, jobbar med samma saker eller delar ett intresse, men har man inte det är det rätt svårt att mötas.


Hur gör jag om jag vill delta?

– Anmäl ditt intresse på www.larolika.se. Kursen, som består av sex möten, är gratis. Vi har dock både kö till att delta och samtidigt lediga platser. Det beror på att vi vill att människor med olika erfarenheter och intressen ska delta. Kön består framför allt av personer som är intresserade av integrationsfrågor och är vana att gå på kurser. Övriga personer letar vi efter, och dem får vi använda en hel del kreativitet för att hitta.


Vad är målet?

– Att skapa så många tillfällen som möjligt till bra samtal mellan människor som aldrig skulle ha träffats på naturlig väg. Det viktigaste är att alla delar med sig av sina erfarenheter och lyssnar för att förstå och lära sig av andra.


Vad har kurserna resulterat i?

– Allt från att deltagarna får nya funderingar och lär sig mer om sin omvärld till konkreta saker som nya vänner och jobbmöjligheter. En deltagare berättade att hon som chef fick energi till att jobba med sitt företags mångfaldsarbete på ett helt nytt sätt. En annan deltagare fick ett nytt jobb. Och en person, som kom till Sverige för två år sedan, fick en ny bostad genom att han slängde ut en fråga i gruppen. Många, inte minst chefer i näringslivet, har sagt att de har blivit bättre på att lyssna.


Finns det någon fråga som brukar skapa extra mycket diskussion?

– Samtalen om vilka roller och vilken makt vi har i samhället och varför. Vi styr början på samtalen med tydliga uppgifter till deltagarna och att de får berätta om sig själva. Många tycker det är otroligt skönt att slippa kallprata, att de kommer direkt in i ett ämne, då blir det plötsligt väldigt lätt.


Varför behövs LärOlika?

– Vi pratar mycket om behovet av att nyanlända ska integreras, men jag tror att även medelklass-svenskar som jag själv behöver integreras i många olika grupper. Det finns otroligt mycket att lära av dem som inte är precis som vi själva.

 

Tillbaka